2015 Zespół Szkół Urszulańskich (Polish)

Co roku gościmy w naszej szkole grupę aktorów anglojęzycznych - Covenant Players, którzy prezentują krótkie przedstawienia na różne tematy, często zmuszające widza do głębszej refleksji. Po każdym przedstawieniu aktorzy zachęcają młodzież do dyskusji, a także do udziału w odgrywaniu kolejnych scenek. Uczniowie mają również okazję do nieformalnych spotkań z aktorami na przerwach oraz poprzez goszczenie ich w swoich domach."

Every year we host in our school a group of English-speaking actors - Covenant Players, who present a short presentation on various topics, often forcing the viewer to a deeper reflection. After each performance the actors encourage young people to debate, and to participate in role-consecutive scenes. Students also have the opportunity for informal meetings with actors on breaks and by hosting them in their homes.

 

 • zdj01
 • zdj02
 • zdj03
 • zdj04
 • zdj05
 • zdj06
 • zdj07
 • zdj08
 • zdj09
 • zdj10
 • zdj11
 • zdj12
 • zdj13
 • zdj14
 • zdj15
 • zdj16
 • zdj17
 • zdj18
 • zdj19
 • zdj20
 • zdj21
 • zdj22
 • zdj23
 • zdj24
 • zdj25
 • zdj26
 • zdj27
 • zdj28
 • zdj29
 • zdj30
 • zdj31
 • zdj32
 • zdj33
 • zdj34
 • zdj35
 • zdj36
 • zdj37
 • zdj38
 • zdj39
 • zdj40
 • zdj41
 • zdj42
 • zdj43
 • zdj44
 • zdj45
 • zdj46
 • zdj47
 • zdj50
 • zdj51
 • zdj52
 • zdj53
 • zdj54
 • zdj55
 • zdj56
 • zdj57

Article from school website.